fbpx
Ogród Smaków

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Restauracja „Ogród Smaków”

W „Ogrodzie Smaków” uważamy, że Twoje dane osobowe należą do Ciebie. Dlatego szanujemy i przetwarzamy je z należytą starannością. Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kontaktując się z nami w celu uzyskania informacji lub w celach biznesowych, możesz mieć pewność, że Twoje dane osobowe są bezpieczne.

§ 1

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez restaurację „Ogród Smaków”.

§ 2

Właścicielem restauracji „Ogród Smaków” i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Astra Technology S. C. Wiesław Bogacz-Ryszard Bogacz z siedzibą w Oświęcimiu (32 -6 00), ul. Dworcowa 4 , NIP: 594 – 000 – 67 – 64 , zwana dalej Administratorem.

§ 3

Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności klientów korzystających z usług restauracji „Ogród Smaków”

§ 4

Dane osobowe klientów są zbierane w następujący sposób:

 1. w przypadku rezerwacji stolika w restauracji w celu potwierdzenia rezerwacji i możliwości kontaktu w nagłej sytuacji
 2. w przypadku organizacji przyjęcia w restauracji w celu ustalenia szczegółów wydarzenia
 3. w przypadku zamówienia cateringu w celu ustalenia szczegółów i realizacji zamówienia
 4. w przypadku marketingu w celu wysyłania ofert, zaproszeń, newslettera tylko i wyłącznie za zgodą osób zainteresowanych

§ 5

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku rezerwacji stolika w restauracji:

 1. Cel przetwarzania: celem przetwarzania jest zarezerwowanie stolika na konkretną datę i godzinę.
 2. Kategorie i zakres danych
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • liczba rezerwowanych miejsc;
 • data i godzina rezerwacji;
 1. Odbiorcy danych: pracownicy restauracji „Ogród Smaków” uprawnieni do przetwarzania danych.
 2. Prawa klienta w odniesieniu do podanych danych
 • prawo do żądania sprostowania;
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 1. Okres przechowywania danych: dane klienta w momencie rezerwacji stolika zostają wpisane do kalendarza, który jest niszczony w przeciągu miesiąca po rozpoczęciu następnego roku kalendarzowego.
 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Źródłem pozyskania danych jest informacja udzielona przez klienta.
 4. Administrator nie dokonuje profilowania danych.

§ 6

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku organizacji przyjęcia w restauracji:

 1. Cel przetwarzania: celem przetwarzania jest organizacja przyjęcia w restauracji.
 2. Kategorie i zakres danych:
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • liczba rezerwowanych miejsc;
 • data i godzina rezerwacji;
 • ilość i wiek dzieci;
 • preferencje dietetyczne;
 • wybrane menu na przyjęcie;
 • lista gości;
 1. Odbiorcy danych: pracownicy restauracji „Ogród Smaków” uprawnieni do przetwarzania danych.
 2. Prawa klienta w odniesieniu do podanych danych:
 • prawo do żądania sprostowania;
 • prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 1. Okres przechowywania danych: dane klienta (imię, nazwisko, nr tel. kontaktowego, data i godzina rezerwacji) w momencie rezerwacji terminu zostają wpisane do kalendarza, który jest niszczony w przeciągu miesiąca po rozpoczęciu następnego roku kalendarzowego. Pozostałe podane informacje (tj. ilość i lista gości, preferencje dietetyczne, wybrane menu, ilość i wiek dzieci) są niszczone do 30 dni od daty przyjęcia.
 2. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Źródłem pozyskania danych jest informacja udzielona przez klienta.
 4. Administrator nie dokonuje profilowania danych.

§ 7

Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w przypadku marketingu w celu wysyłania ofert, zaproszeń, newslettera.

 1. Cel przetwarzania: celem przetwarzania jest przedstawienie ofert.
 2. Kategorie i zakres danych
 • imię i nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 1. Odbiorcy danych: pracownicy restauracji „Ogród Smaków” uprawnieni do przetwarzania danych.
 2. Prawa klienta w odniesieniu do podanych danych:
 • prawo do żądania sprostowania,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 1. Okres przechowywania danych: dane klienta przechowywane są w bazie klientów zabezpieczonej hasłem do momentu, w którym klient zrezygnuje z otrzymywania oferty. f. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Źródłem pozyskania danych jest informacja udzielona przez klienta. g. Administrator nie dokonuje profilowania danych.

 

§ 8

Administrator Danych przekazuje osobie, która wnioskuje o przekazanie dotyczących jej danych osobowych kopię danych podlegających przetwarzaniu. Administrator Danych na wniosek osoby, której dane dotyczą, przekazuje dane osobowe pozyskane od tej osoby, do wskazanego przez nią Administratora Danych.

§ 9

Na podstawie art. 21 pkt 1, 2 i 3 RODO, osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, dotąd przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Administrator Danych zapewnia możliwość wyrażenia sprzeciwu w taki sam sposób, w jaki pozyskuje zgodę na przetwarzanie danych.

§ 10

Z chwilą wniesienia sprzeciwu, osoby przetwarzające dane osobowe na podstawie udzielonego upoważnienia, a także sam Administrator Danych Osobowych, prowadzą działania zmierzające do niezwłocznego zaprzestania dalszego przetwarzania danych osoby, która złożyła sprzeciw.

§ 11

Dane osoby, która wniosła sprzeciw co do dalszego przetwarzania są usuwane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia sprzeciwu. Osoba wnosząca sprzeciw jest informowana o usunięciu jej danych z bazy.

§ 12

Niezależnie od zapisów § 11 dane osobowe są usuwane zawsze po ustaniu okresu, jaki Administrator przewidział dla ich przetwarzania i jaki został podany osobom w klauzuli informacyjnej.

§ 13

Zabezpieczenia:

 1. Restauracja „Ogród Smaków” stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Restauracja „Ogród Smaków” zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 2. Dane osobowe w restauracji „Ogród Smaków” są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym w skrócie RODO.

 

§ 14

Zmiany Polityki Prywatności:

 1. Restauracja „Ogród Smaków” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej
 2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: 32-600 Oświęcim, ul. Olszewskiego 28.
 3. Data ostatniej modyfikacji: 1 października 2020
Shopping Basket